کارخانه احیاء مستقیم غدیر

پروژه نصب و راه اندازی سیستم آهک زنی در کارخانه احیاء مستقیم غدیر واقع در شهرستان اردکان

کارخانه احیاء مستقیم غدیر

شامل بخش هایی:

انجام عملیات سیویل پروژه
نصب 100 تن اسکلت فلزی
نصب 50 تن تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار
انجام عملیات لوله کشی
انجام عملیات برق و ابزار دقیق

تاریخ شروع پروژه : 15/05/1392
تاریخ پایان پروژه : 04/09/1392