منطقه ویژه اقتصادی بندر عباس

پروژه ساخت و نصب خطوط انتقال مواد فولاد کاوه جنوب کیش واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر عباس

منطقه ویژه اقتصادی بندر عباس

شامل بخش هایی:

ساخت 400 تن اسکلت فلزی نوارهای نقاله
نصب 800 تن اسکلت فلزی و قطعات نوارهای نقاله
نصب 100 تن  تجهیزات دوار وثابت
انجام عملیات Piping به مقدار  15000 قطر اینچ
انجام عملیات Ducting به مقدار 20000 قطر اینچ

تاریخ شروع پروژه : 20/6/1392
تاریخ پایان پروژه : 31/3/1394