مجتمع مس سرچشمه

پروژه تامین مواد اولیه ، نصب و راه اندازی سیستم های برق و ابزار دقیق و کنترل سیستم هود کنورتور ها

مجتمع مس سرچشمه

شامل بخش هایی:

نصب تجهیزات برقی شامل  MCC،PC وسوئیچگیرها
نصب سینی کابل و کاندوئیت بالغ بر 10کیلو متر
انجام عملیات کابل کشی و سربندی تجهیزات برق و ابزار دقیق بالغ بر 150 کیلومتر
نصب تجهیزات روشنایی
نصب تجهیزات پیجینگ و فایر آلارم
نصب تجهیزات ابزار دقیق و اجرای هوک آپ
جمع آوری کلیه تجهیزات برق و ابزار دقیق هود کنورتورهای قدیمی
تست و راه اندازی سیستم های برق و ابزار دقیق پروژه
تاریخ شروع:  20/8/93