جهان فولاد سیرجان

پروژه نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق احیاء مستقیم جهان فولاد واقع در گل گهر شهرستان سیرجان

جهان فولاد سیرجان

شامل بخش های:

انجام عملیات کابل کشی و سربندی تجهیزات برق و ابزار دقیق بالغ بر120 کیلومتر
نصب تجهیزات روشنایی
نصب تجهیزات پیجینگ و اعلام حریق
نصب تجهیزات آنالایزر
نصب تجهیزات ابزار دقیق و اجرای هوک آپ

تاریخ شروع : 1/8/1392
تاریخ پایان :30/07/1394