مینا اخلاقی

خلاصه سوابق شغلی

به مدت 1 سال  شرکت صنعتی ایرانیان به عنوان مدیر روابط عمومی
شرکت مهندسین مشاور پی دال به عنوان طراح به مدت 1 سال
شرکت مهد روانکاران تیبا به عنوان مدیر منابع انسانی به مدت 1 سال
شرکت فرآیند سازان صنعت پاژ به عنوان مدیر روابط عمومی هم اکنون
مهارت در نرم افزار های اتوکد ، تری دی مکس و آفیس
تسلط به زبان انگلیسی

مینا اخلاقی