علی حلاجی

شركت مهندسي ایراک به عنوان سرپرست كارگاه به مدت  12سال

شرکت بین المللی مهندسی ایران
شركت ايريتك پروژه معدن و زغالشوئي طبس به عنوان سرپرست اجرائي  اسكلت فلزي و مكانيك  به مدت  5 سال
شركت ايريتك پروژه فولاد هرمزگان  به عنوان سرپرست اجرائي اسكلت فلزي و مكانيك به مدت 6 ماه
شركت ايريتك پروژه احيا مستقيم فولادخراسان به عنوان سرپرست اجرائي اسكلت فلزي و مكانيك به مدت 2.5 سال
شركت ايريتك پروژه احيا مستقيم فولاد ارفع  به عنوان سرپرست اجرائي اسكلت فلزي و مكانيك به مدت 1سال
شركت توسعه صنایع کاربردی پروژه زغالشوئي پابدانا واقع در شهرستان زرند به عنوان مديركارگاه به مدت  2سال
شرکت فرایند سازان صنعت پاژ  پروژه ساخت ، نصب خطوط نوارنقاله سایت احیاء شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به عنوان مديرپروژه به مدت 1.5 سال
شرکت فرایند سازان صنعت پاژ پروژه گندله سازی بوتیا به عنوان مدیر پروژه  هم اکنون

a.hallaji@pazhco.com

علی حلاجی