حميد واثقی

 شركت كاندوئيت پروژه پتروشيمي بندر امام به عنوان سرپرست اجرائي برق و ابزاردقيق  به مدت 1 سال

شركت رامپكو كارگاه پتروشيمي رازي  به عنوان مهندس تعميرات برق وابزاردقيق به مدت 2سال

شركت نگهداشت كاران  كارگاه پتروشيمي خراسان به عنوان مهندس ارشد برق به مدت  1سال

شركتFPC  كارگاه پتروشيمي خراسان  به عنوان سرپرست برق واحدهاي اوره و آمونياك به مدت  5 سال

شركت چيني مقصود مشهد  به عنوان مدير فنی به مدت  15 ماه

شركت ايريتك پروژه معدن و زغالشوئي طبس  به عنوان سرپرست اجرائي برق و ابزاردقيق به مدت 4سال

شرکت ايريتك پروژه احيا مستقيم فولاد خراسان به عنوان سرپرست اجرائي برق وابزاردقيق و معاون كارگاه  به مدت 3سال

شرکت ايريتك پروژه احيا مستقيم فولاد خراسان به عنوان مديركارگاه به مدت 2 سال

شركت ايريتك پروژه طرح توسعه  فولاد خراسان به عنوان مديركارگاه به مدت 1سال

شرکت فرآیندسازان صنعت پاژ  پروژه نصب و راه اندازی بریکت سازی وخط انتقال آهن اسفنجی کارخانه احیاء مستقیم ارفع  به عنوان مدیر پروژه به مدت 1 سال

شرکت فرایند سازان صنعت پاژ  پروژه نصب وراه اندازی Coating  system کارخانه احیاء مستقیم غدیر ایرانیان بعنوان مدیر پروژه به مدت1سال

شرکت فرایند سازان صنعت پاژ  به عنوان مدیرعامل هم اکنون

حميد واثقی