حمزه عارف خانی

پروژه نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق مجتمع فولاد اسفراین به عنوان سرپرست اجرا به مدت 4 سال
پروژه تعویض تجهیزات برق و ابزار دقیق کوره EAF  فولاد خراسان به مدت 1 سال
پیمانکار نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق احیا مستقیم فولاد خراسان(کارفرما:شرکت پامیکو) به مدت 3 سال
شرکت فرایندسازان صنعت پاژپروژه نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق احیاء مستقیم جهان فولاد سیرجان به عنوان سرپرست کارگاه به مدت1سال
شرکت فرایندسازان صنعت پاژ پروژه نصب و راه اندازی سیستم های برق و ابزار دقیق سیستم هود مجتمع مس سرچشمه بعنوان سرپرست کارگاه هم اکنون

حمزه عارف خانی