آرش مرادی

شرکت توسعه صنایع کاربردی جنوب – پروژه زغال شوئی پابدانا کرمان کارشناس دفتر فنی Piping  به مدت 2سال
شرکت NICC پروژه احیا مستقیم سبزوار – با سمت کارشناس دفتر فنی Piping به مدت یک سال
شرکت فرآیندسازان صنعت پاژ – پروژه نصب نوار نقاله ها و Piping احیا مستقیم کاوه بندر عباس با سمت سرپرست دفتر فنی Piping به مدت دو سال
شرکت فرآیندسازان صنعت پاژ پیمانکار نصب Material handling  و ESP وَ Annular Coolerگندله سازی فولاد بوتیا با سمت کارشناس QC از سال 94 تاکنون

آرش مرادی