استخدام

فرم استخدام

برای استخدام در شرکت فرآیند سازان صنعت پاژ ابتدا فرم استخدام را دریافت کرده سپس فرم تکمیل شده را به ایمیل شرکت که در قسمت ارتباط با ما درج شده است ارسال کنید.