گندله سازی بوتیا

پروژه نصب و راه اندازی خطوط انتقال متریال ، الکترو فیلترها ، تجهیزات انولار کولر و سازه های فلزی گندله سازی بوتیا


نصب و راه اندازی 55 دستگاه نوار نقاله به طول 5.5 کیلومتر و به وزن 2500 تن
نصب 15 دستگاه ترانسفر تاور به وزن 700 تن
مونتاژ و نصب سه دستگاه الکتروفیلتر به وزن 1500 تن
مونتاژ و نصب داکت به وزن 1100 تن
مونتاژ و نصب 700 تن تجهیزات واحد انولارکولر

تاریخ شروع:  01/01/1394
 

Responsive image