درباره شرکت


شرکت فرایندسازان صنعت پاژ با همکاری گروهی ازمتخصصین مجرب صنایع فولادونفت تاسیس گردیده ودر زمینه نصب وراه اندازی تجهیزات کارخانجات صنعتی ، موفق به تثبیت جایگاه خوددرصنایع کشوربه ویژه صنایع فولادشده است.

سهامداران شرکت :

1- حميد واثقي
2- حسن سلامي
3- علي حلاجي

 اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت :

1-  حميد واثقي............................................................................  مدیر عامل
2- علي حلاجي...........................................................................  رئیس هیأت مدیره
3- حسن سلامي...........................................................................  عضو هیأت مدیره

شماره ثبت : 

  44840

 

Responsive image